INFORMACJA

Pływalnia kryta w Myśliborzu wznawia działalność od dnia 19.10.2020r. z basenów będą mogły korzystać: :

-osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych,
– uczniowie – w ramach zajęć w szkole.