ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI KRYTEJ Od dnia 17 października 2020r. na Pływalni Krytej w Myśliborzu ul. Piłsudskiego 18 w celu zapewnienia bezpieczeństwa na obiekcie obowiązują następujące zasady:

Od dnia 17 października  2020r. na Pływalni Krytej w Myśliborzu   
 ul. Piłsudskiego 18 w celu zapewnienia bezpieczeństwa
na obiekcie obowiązują następujące zasady:

1.Korzystający z pływalni zobowiązani są do przestrzegania stref Wejścia i Wyjścia. Strefy są odpowiednio oznakowane.
2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.                                                                                                                                           2. Obowiązuje dystans społeczny dla osób korzystających z pływalni (1,5 m) według oznaczeń  na podłodze, przed kasą, szatnią.                                                                                       3. Przed kasą i szatnią może znajdować się tylko 1 osoba.                                                     4. Prowadzona jest dezynfekcja kluczy do szafek po każdym użytkowniku.                                                                                                      5. Bezwzględny zakaz korzystania z Pływalni osób z objawami jakiejkolwiek infekcji przede wszystkim dróg oddechowych.                                                                                       6. Obowiązuje obowiązkowa dezynfekcja stóp przed wejściem na nieckę basenową.                                                                                                                                 7. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem pływania w  basenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ZASADY KORZYSTANIA Z PRZEBIERALNI

1. W przebieralni należy zachować dystans społeczny (1,5 m).                                                                2. Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem
 w przebieralni, ubierając się po każdej kąpieli należy ponownie ubrać osłonę ust i nosa.                                                                                                                                           3. Z suszarek do włosów może korzystać jednocześnie 6 osób.

ZASADY KORZYSTANIA Z PRYSZNICÓW

1. Z  wyznaczonych pryszniców może korzystać jednocześnie 5 osób.                                                                       2. Obowiązuje staranna kąpiel z myciem całego ciała pod natryskiem.                     

                            ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY

1. Sauna nieczynna.

ZASADY KORZYSTANIA Z TRYBUN

1.Obowiązuje zakaz przebywania osób na trybunach.

ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI PRZEZ SZKÓŁKI PŁYWACKIE W RAMACH ZAJĘĆ SPORTOWYCH NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA

1.Szkółki obowiązują wszystkie zasady korzystania z pływalni obowiązujące od dnia 17.10.2020 r.

2.Między poszczególnymi grupami obowiązuje 15 minutowa przerwa w czasie wejścia i wyjścia z basenu.

Dyrektor OSiR
                                                                                     Jerzy Zgoda

INFORMACJA

Pływalnia kryta w Myśliborzu wznawia działalność od dnia 19.10.2020r. z basenów będą mogły korzystać: :

-osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych,
– uczniowie – w ramach zajęć w szkole.


XXVI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN XII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

Od dnia 1 października 2020 na terenie Gminy Myślibórz odbywają się Turnieje Sportowe w ramach XXVI Sportowego Turnieju Miast i Gmin,
XII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

W czwartek w szkole Podstawowej w Golenicach odbył się Międzyklasowy turniej piłki nożnej.
Na Pływalni Krytej dzieci bawiły się świetnie podczas zajęć sportowo –ruchowych w wodzie.
Na stadionie miejskim mogliśmy również podziwiać zawziętą grę w piłkę nożną przez Myśliborskie Skrzaty i Żaki.

W piątek na boisku szkolnym w Golenicach został rozegrany Turniej Międzyklasowy w siatkówkę.
Odbył się także Turniej Piłki Nożnej 5- piłkarskich w turnieju wzięły udział drużyny: Urząd Miejski w Myśliborzu I miejsce ,OSiR w Myśliborzu II miejsce oraz OSP w Myśliborzu – III miejsce.

W sobotę podczas Zawodów Wędkarskich nad jeziorem myśliborskim mogliśmy gościć wędkarzy z całej Polski.
Odbyły się również Regaty Rodzinne podczas których całe rodziny mogły wspólnie spędzić wolny czas.
Dla urozmaicenia czasu można było również podziwiać turniej szachowy, który odbył się w sali konferencyjnej OSiR w Myśliborzu.
Na zakończenie dnia rozegrany został na boisku Orlik turniej piłki koszykowej dla Dorosłych.

W niedzielę dzięki ładnej pogodzie mogły zostać kontynuowane Zawody wędkarskie,oraz odbył się rajd rowerowy. Świetne nastroje dopisywały uczestnikom rajdu. Rowerami przemierzyli trasę Myślibórz- Golenice- Nawrocko- Myślibórz z małą przerwą na słodki poczęstunek.
Na zakończenie rajdu odbyło się spotkanie integracyjne i wspólne pieczenie kiełbasek, oraz zostały rozlosowane nagrody dla uczestników rajdu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.
Imprezy sportowo-rekreacyjne będą trwały jeszcze dzisiaj i jutro 5 i 6 października.
Zgodnie z kalendarzem imprez:
w poniedziałek:
1.Turniej Piłki nożnej dla Oldbojów boisko –Orlik przy SP nr 3 w Myśliborzu,
2.Gry i zabawy dla dzieci w wodzie,
3. Aerobik w wodzie.
We wtorek:
1.Turniej Międzyklasowy:
„Zbijany” boisko szkolne w Golenicach,
2. Test Coopera dla Dzieci- Boisko Szkolne SP. nr 3 w Myśliborzu.
3. Test Coopera dla Wszystkich – Stadion Miejski w Myśliborzu
4. Gry i Zabawy w wodzie- Pływalnia Kryta w Myśliborzu
5. Ćwiczenia Jogi dla Wszystkich (obowiązkowy strój sportowy oraz mata do ćwiczeń) -sala OSiR w Myśliborz ul. Marcinkowskiego 5 .
Serdecznie Zapraszamy:)

Regulamin ,, RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO’’ W ramach zadania: XXVI Sportowego Turnieju Miast i Gmin XII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich 4 października 2020 roku. Cel rajdu: 1. Stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji, 2. Popularyzacja turystyki rowerowej, 3. Poznanie walorów turystyczno – krajobrazowych Gminy Myślibórz, Organizator: 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu. Termin rajdu: 4 października 2020 roku Trasa Rajdu: 1. Start – Przystań żeglarska w Myśliborzu, trasa rowerowa do Golenic, dalej do Nawrocka, Meta Myślibórz –Przystań żeglarska. 2. Długość – około 19 km. Warunki uczestnictwa: 1. Uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia swojego uczestnictwa w Rajdzie w biurze OS i R w Myśliborzu telefonicznie nr. Tel. 95 747 25 12 lub mailowo na adres biuro@ osirmysliborz.pl 2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Rajdu i podporządkowania się decyzją organizatora rajdu. 3. Posiadanie umiejętności jazdy rowerem oraz znajomość zasad poruszania się po drogach publicznych. 4. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu. 5. Każdy uczestnik poniżej 18 lat powinien posiadać kartę rowerową i być pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. 6. Posiadanie przez uczestnika rajdu sprawnego technicznie roweru. 7. Każdy uczestnik rajdu startuje na własną odpowiedzialność i ubezpiecza się we własnym zakresie. 8. Udział w rajdzie jest bezpłatny. 9. Nieprzestrzeganie Regulaminu Rajdu oraz niepodporządkowywanie się poleceniom organizatora spowoduje wykluczenie z Rajdu. Warunki uczestnictwa ze względu na sytuację epidemiologiczną: 1. Ze względu na sytuację pandemii Covid – 19, dla zachowania bezpieczeństwa uczestników rajdu zaleca się zachowanie dystansu społecznego min. 1.5 m odległości oraz posiadanie maseczki ochronnej. 2. Osoby z objawami gorączki, kaszlu, kataru powinny pozostać w domu. 3. Ze względów epidemiologicznych liczba uczestników rajdu jest ograniczona. W przypadku większej liczby osób chętnych , uczestnicy będą podzieleni na 15 osobowe grupy. 4. Środki do dezynfekcji rąk zapewni organizator. Sprawy organizacyjne Rajdu: 1. W trakcie jazdy należy zachować środki ostrożności i dostosować prędkość jazdy do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze. 2. Jadąc należy zachować odległość między rowerami min. 3 m, a przy zjazdach min. 15 m. 3. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15 a odległość między kolumnami powinna wynosić 200 m. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie Rajdu. 5. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez uczestników Rajdu zarówno wobec uczestników Rajdu jak i osób trzecich. 6. Na trasie Rajdu zabrania się: – spożywania alkoholu, – spożywania środków odurzających, – zaśmiecania trasy przejazdu, – zbaczania z trasy wyznaczonej przez organizatora, – używania szklanych pojemników na napoje. 7. Każdy uczestnik rajdu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach zamieszczanych w różnych mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora. 8. Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 9. W sprawach spornych, nie objętych regulaminem decydować będzie organizator Rajdu. 10. Organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy rajdu lub odwołania Rajdu ze względu na warunki pogodowe lub innych ważnych przyczyn. Dyrektor OS i R w Myśliborzu Jerzy Zgoda