Logo OSiR Myślibórz
OŚRODEK SPORTU
i REKREACJI

w Myśliborzu
Image Description Image Description
Image Description Image Description

RODO

Klauzula informacyjna Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka i Rekreacji w Myśliborzu adres: ul. Marcinkowskiego 5, 74-300 Myślibórz.
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Tomasz Szybowski, tel. 500 264 467, email: szybowski@pgksa.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz, jako organu reprezentującego samorząd Miasta i Gminy Myślibórz - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4. Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane będzie Urząd Miejski w Myśliborzu.
  5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  7. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
  8. w zakresie, którego nie dotyczą inne przepisy, a  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych  ma Pani/Pan prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  10. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Adres:

ul. Marcinkowskiego 5,
74-300 Myślibórz

Telefon:

+48 95 747 25 12