Strona główna

Zapraszamy na stronę Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu.

Organizatorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu jest Rada Miejska w Myśliborzu.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

– popularyzacja walorów rekreacji ruchowej

– organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych

– zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjnych

– utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej

– rozwijanie usług w zakresie rekreacji ruchowej

– prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowo-rekreacyjnego i turystycznego

– organizowanie nauki pływania

W celu realizacji zadań Ośrodek posiada obiekty takie jak:

– plaża i kąpielisko miejskie wraz z pomostami (wypożyczalnia sprzętu pływającego – kajaki, łodzie wiosłowe, rowery wodne)

– pływalnię krytą (sauna)

– korty

– plac imprez rekreacyjnych (m.in. wynajem placu dla wesołych miasteczek i cyrków)